Wordt logopedie bij ST-logopedisten vergoed?

Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. We hebben een contract met alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt daarom volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw dient rekening te houden met het volmaken van het eigen risico bij volwassen cliënten.

Let op:

Elke zorgverzekering hanteert een eigen tarief per verrichtingencode en vergoedt bepaalde verrichtingen binnen de logopedische behandeling wel, andere weer niet. In de informatiemap Logopedie in de wachtkamer van beide locaties vindt u welke verrichtingen er precies wel en niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunt u dit ook zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

U kunt bij ons terecht met en zonder verwijsbrief, de zogeheten directe toegankelijkheid logopedie (DTL).

Met verwijsbrief kunnen we direct starten met het intakegesprek.

Zonder verwijsbrief zal er eerst een screening plaatsvinden. Indien hieruit blijkt dat het een eenduidig logopedisch probleem is, kan het intake gesprek volgen. Als de problematiek breder blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts. De logopedische behandeling wordt dan alleen voortgezet met verwijsbrief van de huisarts.

Of directe toegankelijkheid door uw zorgverzekeraar vergoed wordt kunt u aan één van onze logopedisten vragen of terugvinden in de informatiemap in de wachtkamer.

Vergoeding logopedie met verwijsbrief

In 2019 zit logopedie in het basispakket van uw zorgverzekering. Deze dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten van u of uw kind, als u een geldige verwijzing hiervoor heeft van uw huisarts, specialist of tandarts. Voor volwassenen, verzekerden vanaf 18 jaar, vallen de kosten binnen het eigen risico. Voor de behandelingen van kinderen, verzekerden onder de 18 jaar, geldt geen eigen risico.

 

Vergoeding logopedie zonder verwijsbrief

ST-logopedisten is ook toegankelijk zonder verwijsbrief, de zogenaamde Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dit wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden hiervoor of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven logopedie 2019

In 2019 heeft ST-logopedisten met alle zorgverzekeraars een contract. De zorgverzekeraars hanteren voor de verschillende verrichtingen verschillende tarieven. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar of u kijkt in de informatiemap die in onze wachtkamer ligt.

Onderstaande tarieven gelden, wanneer de logopedische behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar:

Soort Behandeling Tarief per behandeling
Reguliere behandeling € 31,75
Screening bij DTL (15 min) € 16,00
Anamnese en onderzoek na screening DTL € 63,50
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 63,50
Eenmalig specifiek onderzoek € 63,50
Overleg (per 30 min) € 31,75
Uittoeslag bij behandeling aan huis/instelling € 18,75
Telefonisch consult (15 min) € 16,00
Verzuimtarief € 31,75